Qeveria e Provincës

Me datën 30. 11. 2020 në Kapitullin e Kustodies në praninë e Vizitatorit gjeneral të Urdhrit të Fretërve Minorë, fra Lovro Gavran u komunikua udhëheqësja e re e Kustodies.

 

Kustod është: fra Pashko Gojçaj

 

Këshilltarë janë: fra Aurel Gjerkaj, fra Gazmend Tinaj, fra Prelë Gjurashaj dhe fra Sokol Pepushaj.

 

 

 

 

 

 

 

Fra PASHKO GOJÇAJ, kustod. Përfaqësues ligjor. 


 

 

 

 

 

 

Fra AUREL GJERKAJ, vikar i Kustodies. Vikar gjyqësor; Docent në Institutin filozofiko-teologjik ndërdioqezan të Shkodrës; Përfaqësues Ligjor.


 

 

 

 

 

 

Fra GAZMEND TINAJ, këshilltar. 


 

 

 

 

 

 

 

Fra PRELË GJURASHAJ, këshilltar.


 

 

 

 

 

 

Fra SOKOL PEPUSHAJ,  këshilltar.


 

 

 

 

 

Fra MARKO EŠEGOVIĆ, Sekretari i Kustodies; Zëvendës GuardianEkonom i kuvenditMësues i novicëve; Sekretar kustodial për Formim e Studim; Kronist Kustodial.