E kremtja e Zojës Nunciatë

Java e Lutjes për Njëshmërinë e të Krishterëve

Jubileu i kushtimit rregulltar

E kremtja e Shën Françeskut

Ripërtëritja e Kushteve

KONCERTI QE I THA “JO LUFTES”!

Vizita e Ministrit Gjeneral në Shqipëri dhe Mal të Zi

Festa e Provinës Françeskane Shqiptare

Shfaqja “Karnival, petulla e mjaltë”

Inaugurimi

Java e lutjes

Konferenca