Pranime dhe përtëritje të rishtarëve në Provincën Françeskane

E kremtja e Zojës Nunciatë

Java e Lutjes