Ripërtëritja e kushteve të përkohshme

Ushtrimet shpirtërore

Festa e varrëve të shën Françeskut

“Lindja e Zojës” në Troshan

Takimi me mërgimtarë


Solemniteti i Kjarës

Kapitulli Gjeneral

Java françeskane