Përkujtimi i Át Gjergj Fishtës në 80-vjetorin e kalimit në amshim

Kushtimi i përjetshëm rregulltar

Këshilli i ri i Kustodies

Bekimi i figurave të fretërve


Bekimi i trupores

Marie Tuci

Shërbesa e Akolitatit