Shugurimi i kishës së Delbnishtit

Java e Lutjes

Përkujtimi i Át Gjergj Fishtës


Kushtimi i përjetshëm

Këshilli i ri i Kustodies

Bekimi i figurave