Kapitulli provincial

Jubileu i kushtimit rregulltar

Deklaratë publike për Kepin e Rodonit

E kremtja e Shën Françeskut

Takimi i formimit të vazhdueshëm

Pranime dhe përtëritje të rishtarëve në Provincën Françeskane

E kremtja e Zojës Nunciatë

Java e Lutjes