Letër nga Kongregata e Instituteve të Jetës së Kushtuar

dhe e Shoqërive të Jetës Apostolike

drejtuar të gjithë të kushtuarve në mbarë botën

Triumfi i mjekësisë

“Nji shëtitje me karnivalin”

Vizita e fretërve