Mensa e të varfërve

Bekimi i  "Mensës së varfërve" ishte më 20 prill 2017.