SERIJA BIBLIOGRAFIKE


 

Lista e librave sipas Shtëpisë botuese 

Botime Françeskane

1.     Willy Kamsi, Albania 1897-1909: bibliografi kronologjike, bleni I, Shkodër 2008, fq. 142, Lk. 400.

2.     Willy Kamsi, Hylli i Dritës 1913-1944: bibliografi kronologjike, bleni II, Shkodër 2008, fq. 200, Lk. 500.

3.     Willy Kamsi, Leka 1929-1944: bibliografi kronologjike, bleni III, Shkodër 2009, fq. 200, Lk. 500.

4.     Willy Kamsi, Shkëndija 1940-1943, Shêjzat 1957-1975: bibliografi kronologjike, bleni IV, Shkodër 2009, fq.          200, Lk. 800.

5.     F. Manek, G. Pekmezi, A. Stotz, Bibliographija shqype = Albanesische bibliographie, bot. II, bleni V, Shkodër            2010, fq. 164, Lk. 500.

6.    Émile Legrand, Bibliographie Albanaise, ribot. anastatik, me plotësime nga Lumo Skendo dhe Henri Guys,             bleni VI, Shkodër 2011, fq. 336, Lk. 1000.

7.    Vitor Demaj Át, Siva Kodheli, Libri antikuar për Shqipninë në Bibliotekën Françeskane, red. Bardhyl                           Demiraj, konsult. Willy Kamsi, Shkodër, 2015, fq. 206, Lk. 800.

8.   Gjinaj Maks, 100 vjet “Botime françeskane”: bibliografi, red. Vitor Demaj Át, Shkodër 2016, fq. 374, Lk.                    1500.