SEMINARI – SHKODËR (ARRA E MADHE)

•     Pranohen kandidatët për fretër, pasi të kenë përfunduar shkollën 9-vjeçare.

•     Qëndrimi në seminar gjatë studimeve të shkollës së mesme.