SEMINARI – SHKODËR (ARRA E MADHE)

Fra NUNZIO CATANIA, rektor i seminarit

E-mail:   tjeta@libero.it

•     Pranohen kandidatët për fretër, pasi të kenë përfunduar shkollën 9-vjeçare.

•     Qëndrimi në seminar gjatë studimeve të shkollës së mesme.