POSTULLANDATI – BAJZË

Fra LANDI JAKU,  mësues i postullantëve

E-mail: landi_jaku@yahoo.it

•     Pranohen kandidatët pas përfundimit të shkollës së mesme.

Hyrje në postullandat 2018