Letra e Vikarit Gjeneral OFM, fra Julio César Bunader:

- Tërmeti në Shqipëri

Letra e Ministrit gjeneral të Urdhrit të Vëllezërve Minorë për 800 vjetorin e takimit mes Shën Françeskut dhe Sulltanit el-Malik al-Kamilit:

- Shën Françesku dhe Sulltani