STUDENTATI – SHKODËR (GJUHADOL)

Fra NUNZIO CATANIA, 

mësues i studentëve

•     Me përfundimin e noviciatit, kandidatët kalojnë në shtëpinë e fretërve me kushte të përkohshme.

•     Pas 4 deri 6 vitesh me kushte të përkohshme, bëhen kushtet e përjetshme.

•     Janë dy mënyra të jetës Françeskane: përzgjedhja laikale dhe përzgjedhja meshtarake.

•     Kush ka përzgjedhjen laikale, ndjek programin e caktuar prej formuesve.

•     Kush ka përzgjedhjen meshtarake, fillon studimet filozofiko-teologjike që zgjasin 6 vite.

•     Në përfundim të studimeve vijon diakonati, pastaj shugurimi meshtarak.

Fillimi akademik 2018/2019