E marta e 12-të e shna Ndout

 

 

 

 

O Shna Ndue,

ti që ishe apostull i palodhshëm

i fjalës së Zotit,

më ndihmo që të jap d

ëshminë e fesë sime

me fjalë e me verpa.