Qeveria e Provincës

Me datën 30. 11. 2020 në Kapitullin e Kustodies në praninë e Vizitatorit gjeneral të Urdhrit të Fretërve Minorë, fra Lovro Gavran u komunikua udhëheqësja e re e Kustodies.

 

Kustod është: fra Pashko Gojçaj.

 

Këshilltarë janë: fra Aurel Gjerkaj, fra Gazmend Tinaj, fra Prelë Gjurashaj dhe fra Sokol Pepushaj.

 

Asistent i Ministrit gjeneral pro Albania: Fra Ivan Sesar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra PASHKO GOJÇAJ, Kustod, Përfaqësues ligjor. 


 

 

 

 

 

 

Fra AUREL GJERKAJ, Këshilltar i parë, Sekretar i Kustodies.


 

 

 

 

 

 

Fra GAZMEND TINAJ, këshilltar. 


 

 

 

 

 

 

 

Fra PRELË GJURASHAJ, këshilltar.


 

 

 

 

 

 

Fra SOKOL PEPUSHAJ,  këshilltar.


 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent i Ministrit gjeneral pro Albania: Fra Ivan Sesar.


Download
Prontuario
SG_Prontuario_ITALIANO_web_2018.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB

Ekonom i Kustodies  Fra Vitor Demaj
Arkivist i Kustodies   Fra Vincenzo Focà 
Kronist i Kustodies   Fra Aurel Gjerkaj
Delegat për Dokumentet e pronësisë   Fra Vitor Demaj
Delegat për Kepin e Rodonit   ---
Delegat për Shenjtëroren e Laçit   Fra Frano Dushaj
Download
Statutet e Kustodies
Statutet e Kustodies - publikuar 24 12 2
Adobe Acrobat Document 3.8 MB
Download
Statuti generali OFM
STATUTI GENERALI OFM 2016.pdf
Adobe Acrobat Document 934.4 KB
Download
Costituzioni generali OFM
COSTITUZIONI GENERALI OFM 2016.pdf
Adobe Acrobat Document 855.8 KB