Famullia e Kastratit

 

Fra VILSON  BUJAJ

Famullitar i famullisë së Shën Markut në Kastrat.

Famullia e Kastratit është shumë e vjetër, por të dhëna të sakta nuk kemi. Në vitin 1678 Prefekti i Misionit Apostolik, Fra Jozef nga Plebe, e nxiti Fra Dominikun a Grottis që në Kastrat ta ndërtojë hospicin dhe që prej atij vendi ta shërbejë krejt Malësinë e Madhe.  Kisha e shën Markut ungjilltar në Kastrat u ndërtua në vitin 1726 – dhe prej atij viti famullia i ka edhe amzat. Më vonë, prej vitit 1832, Kastrati u bë selia e Prefekturës së Misionit të Kastratit, deri në vitin 1898.

 

Hospicin ekzistues në Kastrat e ndërtoi Fra Bernardin Shllaku, famullitar i atëhershëm, në vitin 1901. Në atë kohë famullia kishte 11 lagje, me 147 familje dhe 1.276 besimtarë. Këtë famulli e ka shërbyer edhe i lumi Fra Mati Prendushi (1907-1919).

 

Famullitari i fundit gjatë komunizmit në Kastrat ishte Fra Konstantin Pistulli. Kur në vitin 1967 u mbyllën të gjitha kishat në Shqipëri, Fra Konstantinin pushteti e ktheu në Shkodër. Kisha u kthye në depo, e hospici në zyre të kooperativës. Menjëherë pas lirimit të fesë në vitin 1990, ish-famullitari prapë u kthye në Kastart dhe shërbeu atje, derisa sëmundja e detyroi të tërhiqej, në vitin 2003.

Famullisë së Kastratit i takon edhe kisha filiale në GORAJ. Kapelen e parë në varrezat e Gorajve e kanë ndërtuar italianët në vitin 1941. Në vitin 2012-2015 u ndërtua kisha e re e shën Gjergjit martir, së bashku me salla për mësim feje.


Zona e Kastratit

Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.