Bashkësitë françeskane ndër Shqiptarë

URDHRI I FRETËRVE MINORË

URDHRI I PARË FRANÇESKAN

KAPUCINËT (OFMCap) 

 

Kisha Katolike – Nënshat – Shkodër

Tel.: +355 67 28 18 727

E-mail:    prelsyla@gmail.com

URDHRI I DYTË FRANÇESKAN

KLARISET – OSC

 

Manastiri “Sh. Kjara”

Rruga Marin Barleti,

Bulevardi Skenderbeu – Shkodër

Tel.:         +355 22 24 83 08

Mob.:        +355 69 25 37 970

E-mail:      klaralbania@hotmail.com

URDHRI I TRETË FRANÇESKAN – Motrat françeskane

Motrat Françeskane Misionare

të Jezusit Fëmijë (FMGB)

Rr. Gjergj Fishta, 29 – Shkodër

Tel.: +355 22 24 75 11

E-mail: fmgbscutari@gmail.com

Motrat Françeskane Misionare

të Krishtit Mbret (FMCR)

Qafë Hardhi, K. P. 141 – Shkodër

Tel.:  +355 22 24 46 02

E-mail: cristorescutari@yahoo.it

Motrat Françeskane Misionare

të Zemrës së Krishtit (FMSC)

Rr. Gjon Buzuku – Shkodër

Tel.: +355 22 24 07 55

E-mail: comunitascutari@gmail.com

Motrat Françeskane Misionare

të Suses

Rr. Qamil Berberi – Shkodër

Tel.: +355 22 25 21 52

Motrat Françeskane

të Zojës së Papërlyer

Rr. Dom Ndre Zadeja – Shkodër

Tel.: +355 22 25 43 99

Hot i Ri: +355 26 22 02 03

 

http://ficmne.org/sq/

Motrat françeskane të Orvieto-Todi

Kisha Katolike Fushë-Arrës

Tel.: +355 68 23 53 062

E-mail: sr.gratias@gmail.com

Motrat Françeskane “Bijat e Nazaretit”

Velipojë

Tel.: +355 68 41 50 426

Motrat françeskane të Zojës së Engjëjve

Velipojë

Tel.: +355 26 78 00 14 

Motrat Françeskane të Shën Filippa Mareri

Torovicë

Tel.: +355 68 20 31 804

E-mail: albamare2010@libero.it

Motrat e Vogla të Familjes së Shenjtë

Balldre (Lezhë)

Tel.: +355 68 20 49 814

E-mail: motratballdre@yahoo.it

Motrat Françeskane të Bamirësisë

Koman – Melgush

Tel.: +355 69 30 36 459 

Motrat Kapuçine të Zojës

së Papërlyer të Lurdit

Tarabosh – Obot

Tel.: +355 67 22 63 148

E-mail: cappuccineobot@yahoo.com

Motrat Stigmatine

Shkodër

Tel.: +355 22 24 38 15 

Motrat e Mëshirshme të shën Kryqit

Rr. Filip Shiroka, 20 – Prishtinë (RKS)

Tel.: +383 38 54 55 36

E-mail.: kuvendimpr@hotmail.com

Bijat e shën Françeskut të Asizit

Vlorë: cfsfvlore@gmail.com

Motrat Françeskane Alkantarine

9423 Babica e Madhe – Vlorë

Tel.: +355 39 42 01 50

E-mail: alcantarinealbania@libero.it

Motrat Françeskane të Ungjillit

Rr. e Gruçkave – 7006 Bilisht (Korçë)

Tel.: +355 81 12 23 01 

Motrat Françeskane

të Shën Gjergjit martir

Rr. Hasan Tahsin – Delvinë

Tel.: +355 81 52 23 53

E-mail: delvine@franziskanerinnen-thuinde.de