E marta e 13-të e shna Ndout

 

 

O fort i dashuri Shenjti Shna Ndue,

që e ke në Padovë varrin e bekuar

shikoji me dashamirësi nevojat e mia

dëgjoji lutjet, foli Zotit për mua,

me gjuhën tënde të mrekullueshme,

që as vdekja nuk mundi ta kalbë e ta prishë.

Foli me të Zotit,

që lutjet e mia të pranohen

e dëshirat e mia të plotësohen.