E marta e 5-të e shna Ndout

 

 

 

 

O Shenjt i dashur,

që me ndërmjetësimin tënd pranë Zotit,

ua rikthen shëndetin shumë të sëmurëve,

ndihmomë të shërohem nga sëmundja

e prirjeve të këqija

e nga çdo gërbulë mëkati.