E marta e 6-të e shna Ndout

 

 

 

 

O Shenjt, Pajtori im,

që u përpoqe gjithnjë

për shëlbimin e vëllezërve,

më prij në detin pa fund të jetës,

që të mund të arrij në limanin

e lum të amshimit.