BIBLIOTEKA “ÁT GJERGJ FISHTA”

KOLANA E SHKRIMTARËVE FRANÇESKANË


 

Lista e librave sipas Shtëpisë botuese 

Botime Françeskane

1.     Palaj O.F.M. Át Bernardin, Donat O.F.M. Át Kurti, Visaret e Kombit, vëll. II: Kangë kreshnikësh dhe legjenda,             bot. III, Shkodër 2007, fq. XVI, 286, 48, Lk. 700.

2.     Donat O.F.M. Át Kurti, Prralla kombëtare, vëll. I, bot. IV, Shkodër 2013, fq. 162, Lk. 500.

3.     Donat O.F.M. Át Kurti, Prralla kombëtare, vëll. II, bot. III, Shkodër 2013, fq. VIII, 164,    Lk. 500.

4.     Bernardin O.F.M. Át Palaj, Vepra: (poezi), vëll. I, bot. II, Shkodër 2005, fq. XX, 332,   Lk. 700.

5.     Vinçenc O.F.M. Át Prennushi, Visari Komtar I: Kangë popullore gegnishte, bot. II, Shkodër 2005, fq. X, 176,             Lk. 500.

6.     Justin O.F.M. Át Rrota, Sintaksi i shqipes, bot. III, Shkodër 2005, fq. XII, 154, Lk. 300.

7.     Justin O.F.M. Át Rrota, Rreth votrës, bleni I, bot. II, Shkodër 2005, fq. VIII, 226, Lk. 500.

8.     Justin O.F.M. Át Rrota, Për historin e alfabetit shqyp, bot. II, Shkodër 2005, fq. 94, 180,  Lk. 500.

9.     Justin O.F.M. Át Rrota, Letratyra shqype për shkolla të mjesme, bot. II, Shkodër 2006, fq. IV, 242, Lk. 500.

10.  Justin O.F.M. Át Rrota,  Letratyra shqype për klasët e ulta të shkollavet të mjesme, bot. III, Shkodër 2006,               fq. VI, 304, Lk. 600.

11.  Justin O.F.M. Át Rrota, Gjuha e shkrueme ase vërejtje gramatikore, Shkodër 2006, fq. 614, Lk. 900.

12.  Gjergj O.F.M. Át Fishta, Nikolejda, Shkodër 2006, fq. 78, Lk. 200.

13.  Gjergj O.F.M. Át Fishta, Lahuta e Malcis, bot. XVII, Shkodër 2013, fq. XLIV, 600, Lk. 800.

14.  Gjergj O.F.M. Át Fishta, Proza, vëll. I, (1899-1922), Shkodër 2006, fq. XXXII, 452, Lk. 800.

15.  Gjergj O.F.M. Át Fishta , Proza, vëll. II, (1923-1940), Shkodër 2006, fq.VIII, 490, Lk. 800.

16.  Vinçenc Prennushi Át, Gjeth e lule, bot. III, Shkodër 2006, fq. 182, Lk. 400.

17.  Donat Kurti Át, Lojët komtare, Shkodër 2007, fq. 126, Lk. 400.

18.  Gjergj Fishta Át, Mrizi i Zanavet, bot. IX, Shkodër 2013, fq. XII, 148, Lk. 400.

19.  Gjergj Fishta Át, Vallja e Parrizit, bot. V, Shkodër 2007, fq. 126, Lk. 400.

20.  Gjergj Fishta Át, Jerina ase Mbretnesha e luleve, bot. IV, Shkodër 2011, fq. 182, Lk. 500.

21.  Gjergj Fishta Át, Anxat e Parnasit, bot. IX, Shkodër 2012, fq. 206, L. 500.

22.  Daniel Gjeçaj Át, Gjergj Fishta, jeta dhe vepra, bot. II, Shkodër 2007, fq. 330,  Lk. 700.

23.  Anton Harapi Át, Andrra e Prêtashit, bot. IV, Shkodër 2008, fq. XLVI, 224,   Lk. 600.

24.  Luigj Marlekaj Át,  Pjetër Bogdani e Shqipnia e kohës së tij, Shkodër 2008, fq. VI, 804, Lk. 2000.

25.  Gjergj Fishta Át, Dramatika 1, bot. VI, Shkodër 2008, fq. 288, Lk. 600.

26.  Gjergj Fishta Át, Dramatika 2, bot. VI, Shkodër 2008, fq. 302, Lk. 600.

27.  Marin Sirdani Át, Skanderbegu mbas gojëdhanash, bot. II, Shkodër 2009, fq. III, 254, Lk. 600.

28.  Gjergj Fishta Át, Dramatika 3, Shkodër 2009, fq. 250, Lk. 600.

29.  Francesco Maria da Lecce Át, Dittionario italiano-albanese 1702, Shkodër 2009, fq. 862, Lk. 2000.

30.  Shtjefën Gjeçovi Át, Kanuni i Lekë Dukagjinit, bot. IV, Shkodër 2013, fq. 180,   Lk. 800.

31.  Justin Rrota Át, Ditët e mbrame të Turqis në Shkodër ase rrethimi i qytetit 1912-1913, Shkodër 2010, fq.               220, Lk. 600.

32.  At Gjergj Fishta 1871-1940, bot. II, përg. për bot. Benedikt Dema Át, Shkodër 2010, fq. 634, Lk. 1000.

33.  Donat Kurti Át, Zakone e doke shqiptare, Shkodër 2010, fq. 280, Lk. 1000.

34.  Martin Gjoka Át, 24 pjesë e artikuj mbi veprën e tij, përg. për bot. Robert Prennushi, Shkodër 2010, fq. 98,               Lk. 1600.

35.  Danjel Gjeçaj Át, Vepra I: shkrime historike, letrare, publicistike, bot. I, mblodhi, radhiti e pajisi me shënime:           Ana Luka, Shkodër 2012, fq. 266, Lk. 800.

36.  Danjel Gjeçaj Át, Vepra II: galeria e artit të martirizimit: faqe nga tragjedia e krishterimit në Shqipni, bot. I,           mblodhi, radhiti e pajisi me shënime: Ana Luka, Shkodër 2012, fq. 224, Lk. 800.

37.  Paulin Margjokaj Át, Kush janë anmiqt e Shqipnisë?, bot. II (anastatik), Shkodër 2012, fq. 144, Lk. 600.

38.  Marjan Prelaj Át, Donat Kurti Át, Histori e vogël mbi Shejtoren e Shna Ndout në Sebaste, Shkodër 2013, Lk.           200.

39.  Gjergj Fishta Át, Gomari i Babatasit, bot. IX, Shkodër 2013, fq. 218, Lk. 600.

40.  Zef Pllumi Át, Rrno vetëm për me tregue, vëll. I, bot. III, red. Aurel Plasari, Shkodër 2015, fq. 335, Lk. 700.

41.  Zef Pllumi Át, Rrno vetëm për me tregue, vëll. II, bot. III, red. Aurel Plasari, Shkodër 2015, fq. 256, Lk. 700.

42.  Zef Pllumi Át, Rrno vetëm për me tregue, vëll. III, bot. III, red. Aurel Plasari, Shkodër 2015, fq. 320, Lk. 700.

43.  Zef Pllumi Át, Françeskanët e mëdhaj, bot. II, red. David, Luka, Shkodër 2017, fq. 136, Lk. 500.

44.  Zef Pllumi Át, Frati i Pashallarëve Bushatlí të Shkodrës: (At Erasmo Balneo): (1756-1788): kronikë e                             gojdhanë, bot. II, red. David Luka, Shkodër 2017, fq. 130, Lk. 500.

45.  Zef Pllumi Át, Saga e Fëmijnisë – Dhetë vjet liri, Shkodër 2017, fq. 100, Lk. 700.

46.  Zef Pllumi Át, Ut heri dicebamus...: (Siç thonim dje...): përmbledhje shkrimesh publistike: (Histori kurrë e               shkrueme), Shkodër 2017, fq. 350, Lk. 700.

47.  Lis Mali (Zef Pllumi Át), Para nji mijë vjetve: ngjarje të dheut të arbënit, Shkodër 2017, fq. 190, Lk. 500.

48.  Gjolaj Konrad Át, Çinarët, bot. III, Shkodër, 2015, fq. 230, Lk. 800.

49.  Gjeçaj Daniel Át, Át Serafin Koda, frati i bekimit martir i fesë, red. Ana Luka, Shkodër, 2016, fq. 32, Lk. 100.  

50.  Anton Harapi Át, Vlerë shpirtërore, bot. IV, Shkodër 2009, fq. 165, Lk. 300.

51.  Marin Sirdani Át, Kontribut për historinë e kulturën shqiptare, përg. për bot. Mirash Marinaj Át, Vitor                       Demaj Át, Shkodër 2017, fq. 548, Lk. 1500.

52.  Anton Harapi Át, Naltimi i ndërgjegjes kombtare, përg. për bot. Mirash Marinaj Át, Vitor Demaj Át, Shkodër           2017, fq. 436, Lk. 1000.

53.  Vinçenc Malaj Át, Të dhana albanologjike: folklor, bibliografi, histori: përmbledhje nga revistat, vëll. I, bot.             II, red. Pashko Gojcaj Át, Vitor Demaj Át, Mirash Marinaj Át, Shkodër 2016, fq. 300, Lk. 1000.

54.  Vinçenc Malaj Át, Të dhana albanologjike: folklor, bibliografi, histori: përmbledhje nga revistat, vëll. II, bot.             II, red. Pashko Gojcaj Át, Vitor Demaj Át, Mirash Marinaj Át, Shkodër 2016, fq. 330, Lk. 1000.

55.  100-vjetori i Shtypshkrojës françeskane (1916-2016), Nen kujdesin e Át Vitor Demaj, Át Mirash Marinaj,               Konferencë shkencore 15 tetor 2016, Botime Françeskane, Shkodër, 2018, fq. 106, Lk. 500.