BOTIME TË TJERA FRANÇESKANE


 

Lista e librave sipas Shtëpisë botuese 

Botime Françeskane

1.     Tonin Daija, Fjala, tingulli, metrika në “Lahuten e Malcis”, Shkodër 2004, fq. 78, Lk. 200.

2.     Ludwig von Thallòczy, Të ndodhunat e Shqypnis prej nji Gege që e don vendin e vet, bot. III, Shkodër 2008,             fq. 206, Lk. 600.

3.     Bardhyl Demiraj, Dictionarium latino-epiroticum: (Romæ 1635) per R. D. Franciscum Blanchum, Shkodër               2008, fq. 800, Lk. 2000.

4.     Livio Fanzaga Át, Falsifikuesi: lufta e përditshme me satanin, Shkodër 2009, fq. 294, Lk. 600.

5.     Pietro Lombardo, Ta jetojmë jetën: dialog me të rinjtë, Shkodër 2009, fq. 192, Lk. 500.

6.     Donat Kurti Át, Provinca Françeskane Shqiptare, Shkodër 2003, fq. 316, Lk. 500.

7.     Shkrimet e Shën Françeskut të Asizit I, Shkodër 2006, fq. 220, Lk. 500.

8.     Shkrimet e botime biografike të Shën Kjarës së Asizit II, Shkodër 2006, fq. 220, Lk. 500.

9.     Tomaso Da Celano Fra, Jeta e Shën Françeskut dhe traktati i mrekullive III, Shkodër 2004, fq. 538, Lk. 1000.

10.  Novello Pederzini D, Jeta përtej vdekjes, Shkodër 2006, fq. 144, Lk. 400.

11.  Rishkrimi i historisë dhe figura e Mustafa Krujës: (1887-1958), Shkodër 2011, Lk. 300.

12.  Mario Roques, Gjurmime mbi tekstet e vjetra shqipe dhe shkrime të tjera, Shkodër 2011, fq. 372, Lk. 1500.

13.  Dario Antiseri, Aktualiteti i mendimit françeskan, Shkodër 2011, fq. 78, Lk. 200.

14.  Ignacio Larranaga, Heshtja e Maris, Shkodër 2011, fq. 204, Lk. 500.

15.  Jeta e Shenjtes Terezë të Jezusit e shkruar nga ajo vetë, Shkodër 2011, fq. 476, Lk. 1200.

16.  CONCIλI PROVINTIAAλI O CUVENDI J ARBENIT (Romae 1706), përg. për bot. Bardhyl Demiraj, Shkodër             2012, fq. 500, Lk. 1500.

17.  Milan fon Shuflaj (Milan von Šufflay), Situata të Kishës në Shqipërinë paraturke: Zona e depërtimit                             ortodoks në “digën” katolike, përkth. nga origj. gjermanisht dhe përg. për bot. Edmond Malaj, Shkodër 2013,           fq. 200, Lk. 600.

18.   Milan fon Shuflaj (Milan von Šufflay), Situata të Kishës në Shqipërinë paraturke: Zona e depërtimit                              ortodoks në “digën” katolike, përkth. nga origj. gjermanisht dhe përg. për bot. Edmond Malaj, bot. II,                             Shkodër 2016, fq. XIV, 164, Lk. 600.

19.  Bardhyl Demiraj, Jeta dhe trashëgimia e Gjon P. Nikollë Kazazit, Shkodër 2013, fq. 384, Lk. 800.

20.  Italo Sarro, Kontribut për historinë kishtare të Shqipnisë së Epërme: shek. XVII-XIX, Shkodër 2015, fq.                     226,  Lk. 1000.

21.  Kuvendi II (1871) dhe Kuvendi III i Arbnit (1895), Shkodër 2015, fq. 126, 60, Lk. 300.

22.  Át Shtjefën Gjeçovi: thesar në hulumtim, përg. për bot. Vitor Demaj Át, Gjovalin Çuni, Shkodër, 2015, fq.                   133. Lk. 600.

23.  Tubë lutjesh ndërmjetësimi Shna Ndout, përg. Mirash Marinaj Át, Vitor Demaj Át, red. Ana Luka, Shkodër,               2017, fq. 48, Lk. 100.

24.  Luigj Gurakuqi, Vjersha: me nji jetëshkrim të shkurtë prej Gjikam, bot. II, me shtesa dhe nën kujdesin e                     Willy Gjon Kamsi, Shkodër, 2016, fq. 134, Lk. 600.

25.  Sami Repishti, Lotë - Lavdi e Lumnim, Shkodër, 2016, fq. 140. Lk. 500.

26.  Luigi Marlekaj, Vita di Scanderbego: di uno storico cinquecentista italiano, Roma 1973, fq. 27,

27.  Luigi Marlekaj, Scanderbeg nelle tradizioni popolari albanesi, Bari 1969, fq. 37,

28.  Anton Harapi Át, Valë mbi valë, vepër postume, Romë 1995, fq. 144, Lk. 200.

29.  Ndre Mjeda D, Andrra e jetës, Prishtinë 2005, fq. 63, Lk. 200.

30.  Lis Mali, Para nji mije vjetve, Shkodër 2003, fq. 205, Lk. 300.

31.  Zef Pllumi Át, Saga e fëmijnisë: unë që jetova shumë shekuj: tregim autobiografik, pajisur me shënime dhe           red. Ledi Shamku-Shkreli, Shkodër 2009, fq. 87, Lk. 400.

32.  Sheila Ward Ling, Shna Ndou i Padoves, përkth. Vilma Pali, red. Luket Hasaj, Shkodër 2010, fq. 218, Lk. 500.

33.  Kolë Berishaj Át, Vepra I, përg. për bot. Hamit Boriçi, Gjovalin Gjeloshim, Tuz 2013, fq. 304, Lk. 1000.

34.  Kolë Berishaj Át, Vepra II, përg. për bot. Hamit Boriçi, Gjovalin Gjeloshim, Tuz 2013, fq. 252, Lk. 1000.

35.  Kolë Berishaj Át, Vepra III, përg. për bot. Hamit Boriçi, Gjovalin Gjeloshim, Tuz 2013, fq. 344, Lk. 1000.

36.  Zef Pllumi Át, Françeskanët e mëdhaj, red. David Luka, Tiranë 2001, fq. 150, Lk. 300.

37.  Simon Filipaj D, “Zorime” kundra feje, përg. për bot. Mirash Marinaj Át, Triesh 2013, fq. 80. Lk. 300.

38.  Simon Filipaj D, Robija ose Milica e Markut: (ndollë në Koritë në kohë të Turkut rreth 1613-14), red. Pjetër           Lucaj, Triesh 2013, fq. 72, Lk. 300.

39.  Simon Filipaj D, Kângë dhe kallzime të malsorit: (krijimtari gojore nga Malsia, Ulqini), red. Arben Prendi,                 Mirash Marinaj Át, Tuz 2010, fq. 464,

40.  Simon Filipaj D, Jetëshkrim i shkurtër, përg. për bot. Mirash Marinaj Át, Tuz 2010, fq. 264,

41.  Zef Jankaj Át, Krijimtari gojore: (Krajë – Malësi), red. Mirash Marinaj Át, Zef Anton Gjuravçaj, Malësi 2007,             fq. 440, Lk. 1000.

42.  Lutje ndërmjetësimi të Lumit Át Serafin Koda, OFM, Lezhë 2017, fq. 20, Lk. 100.

43.  Vinçenc Malaj, Kuvendi i Arbënit: 1703, red. Pashko Gojcaj Át, Tuz 2017, fq. 320.

44.  Sabri Hamit, Át Zef Pllumi, Botime Françeskane, Shkodër, 2018, fq. 134. Lk. 600.