“HYLLI I DRITËS”

- E PËRKOHSHMJA -


 

Lista e librave sipas Shtëpisë botuese 

Botime Françeskane

1.     Hylli i Dritës: nr. 1, vjeti XXVI, Shkodër 2006, fq. 200, Lk. 300.

2.     Hylli i Dritës: nr. 2, vjeti XXVI, Shkodër 2006, fq. 217, Lk. 300.

3.     Hylli i Dritës: nr. 3, vjeti XXVI, Shkodër 2006, fq. 139, Lk. 300.

4.     Hylli i Dritës: nr. 4, vjeti XXVI, Shkodër 2006, fq. 165, Lk. 300.

5.     Hylli i Dritës: nr. 1, vjeti XXVII, Shkodër 2007, fq. 174, Lk. 300.

6.     Hylli i Dritës: nr. 2, vjeti XXVII, Shkodër 2007, fq. 207, Lk. 300.

7.     Hylli i Dritës: nr. 3, vjeti XXVII, Shkodër 2007, fq. 224, Lk. 300.

8.     Hylli i Dritës: nr. 4, vjeti XXVII, Shkodër 2007, fq. 126, Lk. 300.

9.     Hylli i Dritës: nr. 1, vjeti XXVIII, Shkodër 2008, fq. 173, Lk. 300.

10.  Hylli i Dritës: nr. 2, vjeti XXVIII, Shkodër 2008, fq. 190, Lk. 300.

11.  Hylli i Dritës: nr. 3, vjeti XXVIII, Shkodër 2008, fq. 222, Lk. 300.

12.  Hylli i Dritës: nr. 4, vjeti XXVIII, Shkodër 2008, fq. 256, Lk. 300.

13.  Hylli i Dritës: nr. 1, vjeti XXVIII, Shkodër 2009, fq. 200, Lk. 300.

14.  Hylli i Dritës: nr. 2, vjeti XXVIII, Shkodër 2009, fq. 233, Lk. 300.

15.  Hylli i Dritës: nr. 3, vjeti XXVIII, Shkodër 2009, fq. 202, Lk. 300.

16.  Hylli i Dritës: nr. 4, vjeti XXVIII, Shkodër 2009, fq. 211, Lk. 300.

17.  Hylli i Dritës: nr. 1, vjeti XXIX, Shkodër 2010, fq. 208, Lk. 300.

18.  Hylli i Dritës: nr. 2, vjeti XXIX, Shkodër 2010, fq. 60, Lk. 300.

19.  Hylli i Dritës: nr. 3, vjeti XXIX, Shkodër 2010, fq. 200, Lk. 300.

20.  Hylli i Dritës: nr. 4, vjeti XXIX, Shkodër 2010, fq. 139, Lk. 300.

21.  Hylli i Dritës: nr. 1, vjeti XXXI, Shkodër 2011, fq. 193, Lk. 300.

22.  Hylli i Dritës: nr. 2, vjeti XXXI, Shkodër 2011, fq. 174, Lk. 300.

23.  Hylli i Dritës: nr. 3, vjeti XXXI, Shkodër 2011, fq. 146, Lk. 300.

24.  Hylli i Dritës: nr. 4, vjeti XXXI, Shkodër 2011, fq. 161, Lk. 300.

25.  Hylli i Dritës: nr. 1, vjeti XXXII, Shkodër 2012, fq. 92, Lk. 300.

26.  Hylli i Dritës: nr. 2, vjeti XXXII, Shkodër 2012, fq. 140, Lk. 300.

27.  Hylli i Dritës: nr. 3, vjeti XXXII, Shkodër 2012, fq. 132, Lk. 300.

28.  Hylli i Dritës: nr. 4, vjeti XXXII, Shkodër 2012, fq. 170, Lk. 300.

29.  Hylli i Dritës: nr. 1-2, vjeti XXXIII, Shkodër 2013, fq. 190, Lk. 300.

30.  Hylli i Dritës: nr. 3-4, vjeti XXXIII, numër jubilar me rastin e 100-vjetorit të themelimit, Shkodër 2013, fq.                   370, 34, Lk. 500.

31.  Hylli i Dritës: nr. 1-2, vjeti XXXIV, Shkodër 2014, fq. 174, Lk. 300.

32.  Hylli i Dritës: nr. 3-4, vjeti XXXIV, Shkodër 2014, fq. 236, Lk. 300.

33.  Hylli i Dritës: nr. 1-2, vjeti XXXV, Shkodër 2015, fq. 516, Lk. 800.

34.  Hylli i Dritës: nr. 3-4, vjeti XXXV, Shkodër 2015, fq. 264, Lk. 600.

35.  Hylli i Dritës: nr. 1, vjeti XXXVI, Shkodër 2016, fq. 209, Lk. 600.

36.  Hylli i Dritës: nr. 2, vjeti XXXVI, Shkodër 2016, fq. 318, Lk. 600.

37.  Hylli i Dritës: nr. 1, vjeti XXXVII, Shkodër 2017, fq. 218, Lk. 600.

38.  Hylli i Dritës: nr. 2, vjeti XXXVII, Shkodër 2017, fq. 251, Lk. 600.