Lista e Ministrave provincialë

- pas rilindjes së Provincës -

Fra Lovro (Lorenc) Mihačević, Provinca e Bosnjes.

(1906 - 1909)

Fra Luigi Paolucci, Provinca Serafike.

(1909-1912)

(1915-1916) - Komisar Gjeneral për Shqipërinë 

(1919-1920)

Fra Domenico Faccin

(1912-1915) - Komisar Gjeneral për Shqipërinë 

 Fra Zef  Gici

(1916-1919)

Fra Pal Dodaj

(1920-1926)

Fra Pashko Bardhi 

(1926 - 1929)

Fra Vinçenc Prennushi

(1929-1935) 

Fra Gjergj Fishta

(1935-1938)

Fra Çiprian Nika

(1938-1941)

Fra Anton Harapi

(1941-1944)

Fra  Mati Prennushi

(1944 - 1946)

Fra Marjan Prela 

(1946-1952) - Vikari i Provincës

Fra David Pici

(1952-1955)

Fra Konstantin Pistulli

(1955-1958) 

Fra Augustin Ashiku

(1958 - 1967)