Sekretariati i Kustodies për formimin dhe studimet

ZYRA Emër dhe mbiemër
 Sekretar i Kustodies për formimin dhe studimet Fra Nunzio Catania

 

ZYRA Emër dhe mbiemër
Moderator për formimin e vazhdueshëm  Fra Aurel Gjerkaj
Përgjegjës për fretërit “Under five”   Fra Nunzio Catania
Shoqërues për formimin në shërbesa   Fra Nunzio Catania
Mësues i fretërve më kushte të përkohshme  Fra Nunzio Catania
Zëvendës mësues i fretërve më kushte të përkohshme   Fra Gazmend Tinaj
Mësues i novicëve  ---
Mësues i postullantëve   ---
Rektor i Seminarit minor   ---
Promovues për Baritoren e thirrjeve   Fra Sokol Pepushaj
   
Download
Ratio Formationis Franciscanae
SGFS_Ratio_Formationis_2003_IT.pdf
Adobe Acrobat Document 414.7 KB
Download
Ratio Studiorum
SGFS_Ratio_Studiorum_2001_IT.pdf
Adobe Acrobat Document 273.4 KB

Download
Formazione permanente
SGFE_Formazione_Permanente_2008_IT.pdf
Adobe Acrobat Document 496.3 KB