Sekretariati i Kustodies për misionin dhe ungjillëzimin 

ZYRA Emër dhe mbiemër
 Sekretar i Kustodies për Misionin dhe ungjillëzimin Fra Prelë Gjurashaj

ZYRA BARITORE

ZYRA Emër dhe mbiemër
Përgjegjës i zyrës baritore   Fra Mirash Marinaj
Asistent i Kustodies për famullitë dhe shenjtëroret   Fra Mirash Marinaj
Asistent i Kustodies për Urdhrin e dytë   Fra Aurel Gjerkaj
Asistent i Kustodies për Urdhrin françeskan shekullar   Fra Valentin Tinaj
Asistent i Kustodies për Rininë françeskane   Fra Kristjan Camaj
Drejtor i Konviktit   Fra Valentin Tinaj
 Delegat për Ekumenizmin dhe dialogun ndërfetar  Fra Flavio Cavallini
Asistent për format e reja të ungjillëzimit   Fra Flavio Cavallini

ZYRA MISIONARE

ZYRA Emër dhe mbiemër
Përgjegjës i zyrës për misionet   Fra Sokol Pepushaj
Delegat për Drejtësi, paqe dhe integritet të krijimit   Fra Sokol Pepushaj
Përgjegjës për misionin “Ad gentes”   Fra Flavio Cavallini
Përgjegjës për migrantët   Fra Pashko Gojçaj
 Përgjegjës për Tokën e Shenjtë  Fra Gazmend Tinaj

ZYRA E BAMIRËSISË

ZYRA Emër dhe mbiemër
Përgjegjës i zyrës së bamirësisë  Fra Aurel Gjerkaj
Përgjegjës për Infermierinë e Kustodies   Fra Jak Kolgjeraj
Përgjegjës për Bukën e Shna Ndout  Fra Aurel Gjerkaj
Përgjegjës për Mensën e Shna Ndout - Gjuhadol Fra Gazmend Tinaj
Përgjegjës për Mensën e Shna Ndout - Laç Fra Sokol Pepushaj
Përgjegjës për Qendrën shpirtërore në Sukruq  Fra Mirash Marinaj
 Përgjegjës për Shërbimin ndaj të burgosurve Fra Fran Përlala

ZYRA E KULTURËS

ZYRA Emër dhe mbiemër
Përgjegjës i zyrës së kulturës   Fra Vitor Demaj
Përgjegjës për shtëpisë botuese “Botime françeskane”  Fra Vitor Demaj
Përgjegjës për bibliotekën “At’ Gjergj Fishta”   Fra Vitor Demaj
Përgjegjës për Librarinë “At’ Gjergj Fishta”   Fra Vitor Demaj
Drejtor i revistave “Hylli i Dritës” & “Zani i Shna Ndout”   Fra Mirash Marinaj
Asistent i Shoqërisë kulturore “Illyricum”   Fra Pashko Gojçaj
 Përgjegjës për komunikimet shoqërore  Fra Vilson Bujaj
Download
Statuti particolari SGME
Statuti-Italiano-Sgme-e-Cime.pdf
Adobe Acrobat Document 105.7 KB
Download
Orientamenti per E & M
SGME_Orientamenti_Evangelizzazione_Missi
Adobe Acrobat Document 716.6 KB

Download
Pastorale parrocchiale
SGEM_Pastorale_Parrocchiale_2009_IT.pdf
Adobe Acrobat Document 401.4 KB