Numri i vëllezërve të OFM-së (2016)

Numri i Fretërve Minorë, sipas Dhjetorit 31 2016, është 13,302. Disa detaje: Postullantat, 608 (jo më tepër të numëruar); Novicët, 385; Kushtet e përkohshe, 1496( fretërit me opsione klerikale: 1129; fretërit pa opsione klerikale: 150; fretërit pa opsione: 215; Kushtet e Përjetshme, 11,300 (Meshtarë: 8977; Diakonët Permanent: 62; Fretërit me opsione klerikale: 410; Fretërit Laikë: 1851). Vëllezërit tonë Kardinal (4) dhe Arqipeshkëvij / Ipeshkëvij (117) janë 121. Numri i fretërve që kanë vdekur gjatë viti të kaluar, 303.

 

Fretërit minorë janë të pranishëm dhe janë të shpërndarë kështu: Afrikë dhe Lindja e Mesme: 1,234; Amerika Latine: 3,257; Amerika e Veriut. 1,194 Oqeani Aziatik: 1.487; Europa Perëndimore: 3,712; Europa Lindore: 2,418.

 

Vëllazëria Universale është e vendosur në 93 Provinca dhe 8 Kustodie Autonome; 8 subjekte janë të varura prej Ministrit Gjeneral; 19 varen prej Provincës; 14 Konferenca të Ministrit Provincial dhe 3 Konferenca të Bashkuara (Azia/Oqeania: FCAO; Amerika Latine: UCLAF; Europa: UFME).

 

Numri nuk i përbën elementet kryesore për të vlerësuar kualitetin e jetës. Ata nuk mund të konsiderohen ´´sikur diçka negative. Duke përballuar (këtë situatë), ne jemi të ftuar të depërtojmë thellë në rrënjët e identitetit. Ne kemi nevojë të vlerësojmë mënyrën e të jetuarit të përshpirtërisë dhe se si jemi duke punuar me laikët dhe atëherë ne mund të transmetojmë mesazhin e Ungjillit.´´

 

Fr. Michael A. Perry, Takim në Alepo, Prill 7, 2017

 

 

Gati 30.000 fretër të Urdhrit të parë:

 

- observantë (OFM) – mbi 13.000;

- kapucinë (OFMCap) – mbi 11.000;

- konventualë (OFMConv) – mbi 5.000.

 

Mbi 20.000 Klarise (Urdhri II).

Mbi 400 institute femërore françeskane, me rreth 200.000 motra (murgesha).

27 institute mashkullore françeskane, me 5.000 vëllezër.

Mbi 400.000 terciarë (Urdhri Françeskan Shekullar – OFS).

Qindra mijëra “dashamirë të shën Françeskut”.