Kuvendi i Shna Ndout të Padovës

Guardianat. 

Shumë i vjetër ishte Kuvendi françeskan i “Provincës Epirotike” në “Malin e Shna Ndout” (në Laç-Sebaste), por nuk i dihet viti i themelimit. Pranë tij ishte edhe kisha, e shuguruar më 02. 12. 1557. Atje dikur ishte edhe Noviciati i Provincës. Por, për shkak të mungesës së fretërve, ai Kuvend në vitin 1848 u mbyll.

 

Ndërkaq Fr. Bonaventura nga Offida, në vitin 1869, e ndërtoi Kishën famullitare të shën Mihillit në Laç, së bashku me hospicin për fretër. Pasi ajo kishë ishte shumë e vogël, në vitin 1935 Fr. Klement Miraj e ndërtoi kishën e re, të sotmen. Prej Laçit shërbehej edhe Shenjtërorja e shna Nodut.

 

Ende nuk ishin përfunduar punimet që i kishte filluar në vitin 1965 Provinciali i atëhershëm, Fr. Augustin Ashiku, e zona ku gjendej Shenjtërorja e Shna Ndout në Laç-Sebaste u shpall zonë ushtarake, me 12 qershor 1966.

 

Kisha famullitare në vitin 1967 u mbyll dhe u shndërrua në klub, kurse hospici u rrënua, e në vend të tij u ndërtua një çerdhe fëmijësh.

 

Në shkurt të 1968 kisha e shna Ndout dhe shpella e Shën Vlashit u shkatërruan me mina, kurse hospici për besimtarë dhe kuvendi u rrënuan dhe me material të tyre ndërtoheshin çerdhe dhe kopshte në katundet përreth.

 

Edhe pse ajo ishte e ndaluar rreptësisht nga ana e regjimit komunist, besimtarët kurrë nuk e kanë ndërprerë shtegtimin në rrënojat e kishës.

 

Më 13 qershor 1990 shenjtërorja u mbush plot besimtarë, të cilët spontanisht erdhën në festën e Shna Ndout, duke sfiduar regjimin enverist, që ende ishte gjallë. Atë ditë ishte me ta p. Leon Kabashi, i cili edhe i bekoi shtegtarët.

 

Pasi erdhi liria e fesë, në vitin 1991, kishën famullitare e hapi Fr. Zef Pllumi. Kuvendin e kemi marrë në dorë në pranverë 1992.

 

Famullitar i parë u emërua Fr. Robert Ashta (në pranverë 1992), e kur ai u emërua ipeshkëv, e zëvendësoi Fr. Vlatko Soldo (në janar 1993).

 

Në vitin 1992, i ftuar nga Delegati gjeneral, Fr. GianMaria Polidoro, në Shqipëri erdhi Fr. Ernesto Caroli, drejtori i Antonianos së Bolonjës, i cili mori mbi vete ndërtimin e Shenjtërores, kurse organizimin e punës e bëri Fr. Zef Pllumi. Kisha e re u bekua nga Mons. Rrok Mirdita me 2 maj 1995.

 

Shërbimin e Shenjtërores në fillim e bënin më së shumti Fr. Shtjefën Pistulli dhe Fr. Robert Ashta, e pastaj Fr. Vlatko Soldo dhe Fr. Ferdo Boban, fretër të Hercegovinës (1993-2004) dhe Fr. Anđelko Kamenčić, frat i Bosnjës (2004-2012).

 

Në vitet 2002-2004, derisa provincial ishte Fr. Flavio Cavallini, pranë Shenjtërores u ndërtua Kuvendi i ri, i cili u bekua me 09. 05. 2004 nga Mons. Rrok Mirdita. Punimet i drejtonte Fr. Ndue Toplana. Në atë vit bashkësia e Kuvendit nga Laçi (pranë Kishës së shën Mihillit) kaloi në Sebaste (pranë Shenjtërores së Shna Ndout).

 

Në ndërkohë u bë rruga e asfaltuar e makinës dhe parkingu pas malit.

 

Në vitin 2011 u pre mali dhe u zgjerua sheshi, ku pritet të ndërtohet kisha e re.

 

Në vitin 2015/2016 në Laç ishte Postulandati i Kustodies.

 

Nga Laçi fretërit e shërbejnë Sanxhakun, kurse përpara kanë shërbyer edhe Rubikun, Dëlbnishtin, Ulzën, Stojanin, Bushkashin...

 

Në gusht të vitit 1992 në Laç erdhën motrat Bijat e dashurisë hyjnore, të cilat në vitin 2000 e ndërtuan afër kishës edhe Kuvendin e vet. Pak më vonë e kanë ndërtuar edhe kopshtin e fëmijëve në Sanxhak (3 km nga Laçi), ku kanë edhe një kapele për kremtimin e meshëve për besimtarët e atij vendi. Motrat krejt kohën shumë mirë bashkëpunojnë me fretër në pastoral, si në Laç, po ashtu edhe nëpër fshatra të largëta.

Familja Rregulltare

 

Fra PRELË GJURASHAJ, Këshilltar, Zëvendës ekonom i Kustodies, Guardian, Sekretar i Kustodies për Misionin dhe ungjillëzimin, Asistent lokal OFS. 

 

Fra SOKOL PEPUSHAJ, Këshilltar, Ekonom i kuvendit, Promovues për Baritoren e thirrjeve, Përgjegjës i zyrës për misionet, Delegat për Drejtësi, paqe dhe integritet të krijimit, Famullitar i famullisë së Laçit, Përgjegjës për Mensën e Shna Ndout – Laç.

 

 

 

Fra ILIJA KOVAČEVIĆ, Vikar i kuvendit.

 

Fra KASTRIOT DEMAJ, Student në Teologji.Kuvendi i “Shna Ndou”

Rruga e Kishës

4700 Laç – Sebaste