Këshilli i ri i Kustodies

Këtë javë (30.11 - 02.12.2020) fretërit e Kustodies Françeskane Shqiptare janë mbledhur në Kapitullin kustodial. Me datën 30 nëntor 2020, në fund të ditës së parë të punës, Vizitatori gjeneral, fra Lovro Gavran, publikoi Dekretin e Ministrit gjeneral, fra Michael A. Perry në të cilin shpallej qeveria e re e Kustodies. Kustod është fra Pashko Gojçaj, ndërsa këshilltarët janë: fra Aurel Gjerkaj, fra Gazmend Tinaj, fra Prelë Gjurashaj dhe fra Sokol Pepushaj.

 

I urojmë suksese në detyrën e tyre të re!

 

Il nuovo Consiglio della Custodia

Dal 30.11., fino a 02.12.2020, i frati della Custodia francescana albanese si sono riuniti nel Capitolo custodiale. Il 30 novembre 2020, al termine della prima giornata lavorativa, il Visitatore Generale, fra Lovro Gavran, ha pubblicato il Decreto del Ministro Generale, fra Michael A. Perry, in cui è stato annunciato il nuovo governo della Custodia. Custode è fra Pashko Gojçaj, mentre i consiglieri sono: fra Aurel Gjerkaj, fra Gazmend Tinaj, fra Prelë Gjurashaj e fra Sokol Pepushaj.

 

Congratulazioni per il loro nuovo servizio!