Urdhri Françeskan Shekullar

Shumë përsona me të vërtetë të shndritur nga zjarri i predikimive të tij, filluan të bënin shumë lloje të ndryshme pendese, sipas mësimit që ju jepte njeriu u Zotit, sa që vetë shërbëtori i Krishtit vendosi që mënyra e tyre e jetesës të quhet Urdhri i fretërve të pendesës (sot Urdhri Françeskan Shekullar). Mëqenëse në qiell është e përbashkët rruga e atyre që dëshirojn shumë pendesën, po kështu në këtë Urdhër, pranoheshin xhakona e shekullar, beqar ose të martuar pa dallime...''. (Shën BONAVENTURA., Jeta e Shën Françeskut, Botime Françeskane, Shkodër, 2012, f. 57)

Kush jemi?

 

 

 

 

 

 

 

“Në të njëjtën mënyrë

edhe burra e gra të martuar,

duke mos e lënë martesën,

pas këshillave të fretërve

filluan një jetë pendese

(lutje , meditim i Fjalës së Zotit

dhe pjesëmarrje aktive në Meshë)

në shtëpinë e tyre''.

 

        (Burime Françeskane, nr. 1472)

- Themeluesi i Urdhrit Françeskan Shekullar (UFSH) është shë Françesku i Assisit. UFSh është themeluar në vitin 1221.

 

- Urdhri Françeskan Shekullar bën pjesë në familjen Françeskane.

 

- Familja Françeskane përbëhet nga: Urdhri i Fretërve Minor, Motrat Klarise dhe Urdhri Françeskan Shekullar.

 

- Urdhri Françeskan Shekullar: Janë laik që angazhohen për të jetuar Ungjillin sipas shembullit të shën Françeskut.

 

- Françeskanët Shekullar jetojnë në gjendjen e jetës së tyre, (të martuar ose jo) duke mbajtur Rregullën që Papa ka aprovuar.

 

- Urdhri Françeskan Shekullar organizohet në bashkësi lokale, kombëtare dhe të përgjithshme.

 

- Françeskanët shekullar dallohen në dashurinë ndaj njëri-tjetrit, duke jetuar një jetë të barabartë  vëllazërore.

 

- Gjenden afër njeri-tjetrit në nevojat e tyre vëllezërve dhe motrave të UFSH.

 

- Urdhri Françeskan Shekullar vetadministrohen. Fretërit i ndihmojnë në ecjen e tyre.


Stili i jetës së vëllezërve dhe motrave të Urdhrit Françeskan Shekullar, vepron në bazë të disa udhëzimeve, të cilat janë: 

 

- Lexojnë dhe meditojnë Fjalën e Zotit, rrëfehën shumë herë, si dhe marrin pjesë rregullisht në Meshën e Shenjt.

 

- Françeskanët shekullar luten në familje, në momente vëllazërore dhe në kremtime liturgjike.

 

- Zoja e Bekuar është pajtorja e familjes Françeskane. Françeskanët shekullar duhet të kenë devocion shumë të madh ndaj Zojës së bekuar.

 

- Varfëria ungjillore, thjeshtësia dhe përvujtëria e shën Françeskut.

 

- Jetën e shën Françeskut dhe Rregullën e tij.

 

- Jetojnë në bashkësi të vogla ose të mëdha, duke dëshmuar se i përkasin Krishtit, në dëgjesë të Fjalës së Zotit dhe në dëshmi të jetës.

 

- Kryejnë vepra të mëshirëshme ndaj të varfërve dhe të njerëzve në nevojë.

 

- Komunikojnë dhe dialogojnë me të gjithë (të pasur ose të varfër).

 

- Në familje ose në punë shpallin dhe dëshmojnë “paqen''.

 

- Vizitojnë të sëmuret.

 

- Ndihmojnë të pambrojturit.

 

- Me stilin e jetës së tyre ndikojnë në jetën sociale.

 

- Nuk i braktisin detyrat/detyrimet e tyre shoqërore dhe familjare.

 

- Angazhohen në jetën e famullisë dhe të Kuvendit Françeskan.

 

- Organizojnë takime të përbashkëta, dhe zgjedhin përfaqesuesine tyre.

 

- Jetojnë në familjet e tyre, por shumë herë tërhiqen në vetmi si Fretërit.

 

- I kushtohen Zotit ndërmjet Kushteve të përjetshme.  

“Le t'ia kthejmë Zotit

Hyj të tejetlartë

e të madhërueshëm të gjitha të mirat

e le t'i njohim që të gjitha të mirat

që janë të Tij

e ta falenderojmë për të gjitha,

sepse vijnë prej Tij.

E vetë i tejetlarti dhe

i madhërueshmi i vetmi Hyj i vërtetë,

atij t'i kushtohen

dhe Ai t'i marrë të gjitha

lavdet e bekimet.

Çdo falenderim dhe lavdi,

sepse e tij është çdo e mirë,

dhe vetëm ai është i mirë''.

 

(Shkrimet e Shën Françeskut të Asizit, Burime Françeskanë, Shkodër, 2004, f. 43).

 

 

 

 

 

Urdhri Françeskan Shekullar (UFSH) kujdeset

për edukim e formim të:

 

-        Fëmijëve të moshës 6- 13 vjeç;

-        të moshës 14- 30 vjeç.

 

Takimet e Urdhrit Françeskan Shekullar do ti organizojë famullitari.


Download
Rregula OFS
Nr 1 Rregulla OFS.pdf
Adobe Acrobat Document 281.7 KB
Download
Kushtetutat OFS
Nr 2 Kushtetutat e përgjithshme OFS.pdf
Adobe Acrobat Document 558.9 KB
Download
Statuti kombëtar OFS
Nr 3 Statuti kombëtar OFS.pdf
Adobe Acrobat Document 285.4 KB